ANBI

ANBI gegevens

Naam: Stichting Bevordering en Ondersteuning van de Vlissingse Jeugdbrandweer

Fiscaal nummer: 8088.30.788

Contact gegevens: Jeugdvlissingen@vrzeeland.nl

Bestuurssamenstelling: Martin Murre, Jacco Nieuwland, Peter Kramer

Beloningsbeleid: De Jeugdbrandweer is een 100% non-profit organisatie,aan bestuursleden worden geen vergoedingen verstrekt. Ze werken in alle functies met vrijwilligers.

Kamer van Koophandel nummer: 22045813

Doelstelling:

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording over 2013 ;

Bankrekening nummer voor giften en donaties;

IBAN: NL91 RABO 0389 3811 52 /  BIC: RABONL2U (t.n.v. Stichting      Vlissingse Jeugdbrandweer)