Welkom bij de jeugdbrandweer van Vlissingen

Wij zoeken nieuwe leden!

Ben jij 11 en wil jij bij de jeugdbrandweer?

[FrontpageSlideshow]

De jeugdbrandweer is vooral leuk en leerzaam. Brandweermannen en -vrouwen van het lokale brandweerkorps geven bij de meeste groepen één keer per week praktijk oefenavond voor jongens en meiden van 12 tot-en-met 18 jaar over de brandbestrijding en de andere taken van de brandweer.

Er zijn per jaar een aantal regionale- en de landelijke selectiewedstrijden. Een hoge klassering op de wedstrijden betekent doorstroming naar de landelijke finales.

Door de jeugdbrandweer worden ook bezoeken gebracht aan andere kazernes en alarmcentrale. De jeugdbrandweer wordt niet ingezet bij echte oproepen van de brandweer. Het is vaak wel mogelijk om vanuit de jeugdbrandweer door te stromen naar het plaatselijke brandweerkorps.