Wedstrijdklassen

Wedstrijdklassen

Aan de volgende wedstrijdklasse is deelname door jeugdbrandweerkorpsen mogelijk:

  • Klasse Junioren LD;
  • Klasse Aspiranten LD;
  • Klasse Aspiranten HD.

Hieronder staat informatief een omschrijving per wedstrijdklasse. De volledige en leidende omschrijving is te vinden in het actuele wedstrijdreglement.

Junioren LD

Jongens en meisjes tot en met 15 jaar kunnen meedoen in de wedstrijdklasse Junioren Lage Druk. Brandhaarden worden bestreden volgens het aflegsysteem Lage Druk met verdeelstuk. Er wordt rechtstreeks afgelegd vanaf een brandkraan. Brandhaarden kunnen worden geënsceneerd in woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken enzovoorts. 

Aspiranten LD

De brandhaarden bij deze klasse worden bestreden volgens het aflegsysteem Lage Druk met verdeelstuk. Er wordt rechtstreeks afgelegd vanaf een brandkraan. Jongens en meisjes tot en met 18 jaar kunnen deelnemen aan deze klasse. Het object wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Als wedstrijdobject kunnen worden aangewezen gebouwen met meerdere verdiepingen.

Aspiranten HD

Deze klasse is opengesteld voor ploegen die beschikken over een tankautospuit. De brandhaarden bij deze klasse worden bestreden volgens het aflegsysteem Hoge druk. Het object wordt vooraf niet bekend gemaakt.  Meisjes en jongens tot en met 18 jaar kunnen meedoen aan deze klasse. De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddingswerkzaamheden en andere bijzondere opdrachten.